Bestuurswijzigingen n.a.v. Algemene Ledenvergadering 2017

In de ALV 2017 hebben we afscheid genomen van Rini Verbeeten als bestuurslid. Het gevolg is, dat het bestuur de taken onderling heeft herverdeeld. Peer Hurkmans blijft voorzitter. Riny van Dijk zal naast penningmeester ook de functie van secretaris (tijdelijk) op zich nemen. P.R. zal, naast Jeugdzaken, voorlopig door Wil Panjer behartigd worden. Gonnie Schippers krijgt de bestuurlijke verantwoording over Reanimatie en Materiaalbeheer. Als lid van de Evenementencommissie zal zij deze groep binnen het bestuur vertegenwoordigen. We blijven uiteraard op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een secretaris, maar ook iemand met kennis van en interesse voor het beheer van de website is erg gewenst.