Algemene Ledenvergadering 03-02-2020!!

In haar bestuursvergadering van 02 december 2019 heeft het bestuur de datum voor de ALV 2020 vastgesteld. De ALV 2020 zal gehouden worden op maandag 03 februari 2020. Aanvang 20.00 uur. Noteert U deze datum alvast in Uw agenda!!