Reanimatiegroep Veghel

Reanimatie en AED Hulpverlening binnen  EHBO Veghel

Onze reanimatie-/AED-groep bestaat uit ongeveer 100 actieve leden, waarvan sommigen in het verleden bij de Hartstichting waren aangesloten. Elk jaar herhalen onze leden hun vaardigheid m.b.t. reanimatie/AED door middel van een herhalingsles waarbij zij, indien aanwezig, weer nieuwe kneepjes erbij leren. Deze lessen worden verzorgd door ervaren instructeurs in het Rode Kruisgebouw, gelegen aan de Evertsenstraat 9 in Veghel.

De opleiding bestaat uit 2 lesavonden (in totaal 5 uur). De eerste avond leert men vooral hoe de ademhaling werkt en hoe men moet beademen. De tweede avond gaat men hier nog even mee verder als herhaling , maar al snel wordt de AED erbij gehaald om te oefenen.  U ontvangt dan ook het cursusboekje. De opleiding bevat ook Reanimatie bij kinderen. Als u de opleiding goed heeft doorlopen , dan ontvangt u een diploma, dat 2 jaar geldig is.

Nieuw in ons programma is de mogelijkheid om de volledige opleiding in 4,5 uur op zaterdag te volgen!!

Opleiding en Herhalingslessen

Wat moet men doen als men een opleiding wil volgen?
Voor het komende seizoen is een nieuwe opleiding reanimatie/AED gepland.

Inlichtingen over de datum en opgave hiervoor kan geschieden bij Monique Brok, Reanimatie/AED coördinator, telefonisch bereikbaar onder 06-23585365 of via email reanimatie@ehboveghel.nl

Algemeen Correspondentieadres
Prof. Oudstraat 25
5463 BG Veghel

Cursusadres
Rode Kruisgebouw
Evertsenstraat 9
5463 HM Veghel

Inschrijving KvK
Nummer 40217263

Bankrelatie
Rabobank Uden Veghel
IBAN-nr. NL08RABO0160816890

Website en E-mailadres
www.ehboveghel.nl
info@ehboveghel.nl

Over een reanimatie gesproken

Een reanimatie is een ingrijpende gebeurtenis. Niet iedereen heeft daar gelukkig regelmatig mee van doen maar soms kan het u overkomen dat u bij een reanimatie aanwezig bent of, nog indrukwekkender, zelf de reanimatie uitvoert. Dat laat een spoor achter en zeker als het slachtoffer alsnog komt te overlijden. Daar moet iemand dan over kunnen praten, al was het alleen maar om de emoties kwijt te kunnen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

Eén van onze leden komt beroepsmatig regelmatig met reanimaties in aanraking en is beschikbaar om uw verhaal aan te horen en er gezamenlijk over te praten. Ook al onze instructeurs zijn graag bereid om u terzijde te staan. Maar het is natuurlijk ook mogelijk, dat u liever met iemand spreekt, die dichter bij u staat. Dan zou uw huisarts een goede mogelijkheid zijn. Van de andere kant is het soms zo, dat iemand makkelijker zijn gevoel uit tegen een totaal vreemde. Tevens is ondersteuning van Slachtofferhulp een mogelijkheid. De aanwezige ambulancebemanning kan u daar een kaartje over uitreiken.

Dat is voor iedereen anders en we vinden dat iedereen dat op zijn eigen manier moet kunnen doen.Het is namelijk gebleken dat gevoelens geuit moeten worden, op wat voor manier dan ook. Gebeurt dat niet, dan kropt het op en bestaat de mogelijkheid, dat u er zelf zodanige problemen mee krijgt, dat op een gegeven moment normaal functioneren moeilijk of zelfs onmogelijk kan worden. Dat is niet de bedoeling. Wat wij vooral belangrijk vinden is niet met wie u er over praat, als u er maar over praat.