Algemene Ledenvergadering 05-04-2022!!

Het bestuur de datum voor de ALV 2022 vastgesteld. De ALV 2022 zal gehouden worden op dinsdag 05 april 2022. Aanvang 19.00 uur. Noteert U deze datum alvast in Uw agenda!! Tijdens deze ALV zal behalve het jaar 2021 tevens het jaar 2020 nabesproken worden, omdat de ALV vorig jaar door de Corona-maatregelen geen doorgang heeft gevonden.