EHBO Aanvraag

Heeft u EHBO nodig tijdens een (sport)evenement?

Klik dan hieronder op de button voor het aanvraagformulier. Het formulier wordt direct gedownload.

 


VOORWAARDEN INZET EHBO’ers bij EVENEMENTEN

  • Uw aanvraag schriftelijk in te dienen middels bijgevoegd aanvraagformulier.
  • Uw aanvraag uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het evenement te versturen naar; EHBO-vereniging Veghel, Prof. Oudstraat 25, 5463 BG Veghel
  • Of via e-mail naar: info@ehboveghel.nl
  • Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een bevestiging met daarin de kosten voor de inzet van vrijwilligers. Deze dient u per omgaande ondertekend te retourneren.
  • Het bestuur van de EHBO-vereniging Veghel bepaalt in welke tariefgroep uw evenement valt.
  • Per evenement zijn er minimaal 2 EHBO’ers aanwezig.
  • De EHBO-vereniging werkt met vrijwilligers bij de inzet van evenementen. Wanneer er niet voldoende vrijwilligers zich aanmelden behoudt de vereniging zich het recht voor af te zien van medewerking aan het evenement.
  • De EHBO-vereniging behoudt zich het recht toe om af te wijken van het aantal in te zetten vrijwilligers.
  • Tevens wordt verwacht dat de vrijwilligers op een punt zitten waar zij een goed overzicht hebben en veilig kunnen werken.
  • Indien er geen goed “punt” aanwezig is wordt de hulpverleningswagen ingezet.

TARIEVEN INZET EHBO’ers bij EVENEMENTEN

Tariefgroep 1

Per EHBO’er per uur:
Tussen 08.00 en 24.00 uur € 7,50
Tussen 24.00 en 08.00 uur € 12,50
Hulpverleningswagen per dag (wordt bij buitenevenementen standaard ingezet) € 25,00
Kilometervergoeding hulpverleningswagen p/km (in overleg) € 0,50
AED defibrillator (deze wordt standaard ingezet) kosten per dag: € 10,00
Administratiekosten Tariefgroep 1 € 5,00

Tariefgroep 2

Per EHBO’er per uur:
Tussen 08.00 en 24.00 uur € 12,50
Tussen 24.00 en 08.00 uur € 17,50
Hulpverleningswagen per dag (wordt bij buitenevenementen standaard ingezet) € 30,00
Kilometervergoeding hulpverleningswagen p/km (in overleg) € 0,50
AED defibrillator (deze wordt standaard ingezet) kosten per dag: € 30,00
Administratiekosten Tariefgroep 2 € 5,00

Consumpties Er dient door de aanvrager van het evenement voor consumpties gezorgd te worden. (koffie / thee / frisdrank, aantal afhankelijk van de tijdsduur van het evenement). Lunchkosten Indien er geen lunch wordt verzorgd wordt er € 7,50 euro per EHBO’er in rekening gebracht. Avondmaaltijd Voor de avondmaaltijd (17.00 – 18.30 uur) dient u, in overleg met de EHBO’ers die tot later op de  avond doorwerken, een maaltijd te verzorgen.