Nieuwe e-mailadressen voor EHBO-Veghel

Voor een goede communicatie binnen onze vereniging maken we veelvuldig gebruik van e-mail. Zo had ieder een eigen e-mailadres voor EHBO-zaken, zoals toen vermeld in de “Slagader” . Om meer uniformiteit te hebben binnen de vereniging zijn nu e-mailadressen beschikbaar met de extensie (xx)@ehboveghel.nl.
Voor de leden en informanten is het algemene e-mailadres bekend onder info@ehboveghel.nl
De e-mailadressen voor bestuurlijke zaken zijn nu:
voorzitter@ehboveghel.nl
secretaris@ehboveghel.nl
penningmeester@ehboveghel.nl
jeugdzaken@ehboveghel.nl
publicrelations@ehboveghel.nl

Voor aan de vereniging gerelateerde zaken:
evenementen@ehboveghel.nl
reanimatie@ehboveghel.nl
ledenadministratie@ehboveghel.nl
webmaster@ehboveghel.nl