Nieuw bestuurslid Evenementen.

Na lang zoeken zijn we er in geslaagd om ons bestuur weer voltallig te krijgen. Tijdens de bestuursvergadering van 27 augustus 2018 hebben we de heer Oscar Beun als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Oscar zal de taken van Gonnie m.b.t. Evenementen over gaan nemen. Conform de statuten zal hij tot de ALV in februari 2019 als interim-bestuurslid deel uit maken van het bestuur.